دانلود رایگان


بررسي رابطه عوامل فنی مؤثر بر طراحی وبسـایت و خریـدهای اینتـرنتی - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه تحقیقات دانش آموزی و دانشجویی , پاورپوینت و مقالات

دانلود رایگان بررسي رابطه عوامل فنی مؤثر بر طراحی وبسـایت و خریـدهای اینتـرنتی کل فایل 65 صفحه به همراه پرسشنامه


عنوان
صفحه
فصل اول كليات تحقيق
مقدمه
2
1- 1بيان مسئله
3
1- 2ضرورت و اهميت پژوهش
4
1- 3 بیان فرضیات
5
1- 4 اهداف تحقيق
7
1- 5 سؤالات تحقيق
7
1- 6 قلمرو پژوهش
7
1 -7 تعريف عملياتي واژگان
8
فصل دوم: مباني نظري تحقيق
مقدمه
11
2-1 اينترنت
12
2-2 خريد
14
2-3 كالا
14
2-4 وبسايت
15
2-5 خريد اينترنتي
16
2-6 تئوری و مفهوم رنگ ها وکاربردآن درطراحی سایت
16
2-7 صفحه آرايي وهدف از انجام آن
18
2-8 تعریف تصویرسازی
18
2-8-1 اهداف تصویرسازی
19
2-8-2طبقه بندی انواع تصویرسازی
20
2-9ويژگي هايوبسايت ها
20
2-10 رضايت
21
2-10-1 تعریف مشتری
21
2-11 اعتماد
24
2-12 وفاداري
26
2-13 مزاياي خريد اينترنتي براي مشتريان و شركت ها
30
2-13-1 مزاياي خريد اينترنتي براي مشتريان
30
2-13-2 مزاياي خريد اينترنتي براي شركت ها
31
2-14 بیشینه تحقیق
33
2-14-1 پژوهش های داخلی
34
2-14-2 پژوهش های خارجی
36
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
39
3- 1روش تحقيق
39
3-2 جامعه آماري
39
3-3 روش نمونه گيري
40
3-4 ابزار جمع آوري اطلاعات
40
3-5پایایی وروایی ابزار سنجش
42
3-6 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات آماری
42
فصل چهارم: تجزيه وتحليل آماري داده ها
مقدمه
44
4-1 آمار توصیفی سؤالات دموگرافيك:
44
4-2 آمار استنباطی سؤالات پرسشنامه:
49
4-3 اولويت بندي متغيرها:
53
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
55
5-1 نتيجهگيري
55
5-2پيشنهادات
57
الف- پيشنهاداتكاربردي
57
ب- پيشنهاداتپژوهشي
59
منابع
60
منابع بیشینه تحقیق
62
پيوست ها
63
الف) پرسشنامه
63
جدول مورگان
68
جدول1- 2: تعاريف متخصصين علوم تجاري از اعتماد

جدول شماره 1-3: پرسشنامه تحقیق

جدول شماره 1-4: توزیع فراوانی ودرصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال جنسیت

جدول شماره 2-4: توزیع فراوانی ودرصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سن

جدول شماره 3-4: توزیع فراوانی ودرصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سطح تحصیلات

جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی ودرصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال شغل

جدول شماره5-4: نتایج آزمون همبستگی بین متغییرهای امنیت وب سایت و نگرش و اعتماد خریداران

جدول شماره6-4: نتایج آزمون همبستگی بین متغییرهای تکمیل سفارش بر نگرش و رضایت خریداران

جدول شماره7-4: نتایج آزمون همبستگی بین متغییرهای صفحه آرایی و تركیب تصاویر بر نگرش واعتماد خریداران

جدول شماره8-4: نتایج آزمون همبستگی بین رنگ و تصویر زمینه ی وب سایت بر نگرش و وفاداری خریداران

جدول9-4: رتبه بندي عوامل مؤثر براساس ضريب همبستگي پيرسون
نمودار شماره 1-4: توزیع فراوانی پاسخ های نمونه آماری به سؤال جنسیت

نمودار شماره 2-4 : توزیع فراوانی پاسخ های نمونه آماری به سؤال سن

نمودار شماره 3-4 : توزیع فراوانی پاسخ های نمونه آماری به سؤال سطح تحصیلات

نمودار شماره 4-4 : توزیع فراوانی پاسخ های نمونه آماری به سؤال شغل

.


پایان نامه


طراحی سایت


خرید اینترنتی


وبسایت


اینترنت


مقاله


تحقیق


بررسی


کامپیوتر


بررسی رابطه عوامل فنی مؤثر بر طراحی وبسـایت و خریـد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارآموزی بررسي سيســتم حسـا بداري آموزش و پرورش میانه 25 ص

تحقیق در مورد دولت 81 ص

پاورپوینت روانشناسي كار

تحقیق در مورد شش سيگما 30 ص (word)

کارآموزی بررسي سيســتم حسـا بداري آموزش و پرورش میانه 25 ص

مقاله درباره آب بند و انواع آن

دانلود پاورپوينت پيرامون بررسي راهبردها و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف در بخش راه و ترابري

نقش بسته‌بندی در فروش بيشتر اجناس (بسته‌بندی و مصرف‌كننده) 10ص

پاورپوینت در مورد برنامه ریزی فرایند

ملاصدرا و مسأله معاد 16 ص