دانلود رایگان


بررسي رابطه عوامل فنی مؤثر بر طراحی وبسـایت و خریـدهای اینتـرنتی - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه تحقیقات دانش آموزی و دانشجویی , پاورپوینت و مقالات

دانلود رایگان بررسي رابطه عوامل فنی مؤثر بر طراحی وبسـایت و خریـدهای اینتـرنتی کل فایل 65 صفحه به همراه پرسشنامه


عنوان
صفحه
فصل اول كليات تحقيق
مقدمه
2
1- 1بيان مسئله
3
1- 2ضرورت و اهميت پژوهش
4
1- 3 بیان فرضیات
5
1- 4 اهداف تحقيق
7
1- 5 سؤالات تحقيق
7
1- 6 قلمرو پژوهش
7
1 -7 تعريف عملياتي واژگان
8
فصل دوم: مباني نظري تحقيق
مقدمه
11
2-1 اينترنت
12
2-2 خريد
14
2-3 كالا
14
2-4 وبسايت
15
2-5 خريد اينترنتي
16
2-6 تئوری و مفهوم رنگ ها وکاربردآن درطراحی سایت
16
2-7 صفحه آرايي وهدف از انجام آن
18
2-8 تعریف تصویرسازی
18
2-8-1 اهداف تصویرسازی
19
2-8-2طبقه بندی انواع تصویرسازی
20
2-9ويژگي هايوبسايت ها
20
2-10 رضايت
21
2-10-1 تعریف مشتری
21
2-11 اعتماد
24
2-12 وفاداري
26
2-13 مزاياي خريد اينترنتي براي مشتريان و شركت ها
30
2-13-1 مزاياي خريد اينترنتي براي مشتريان
30
2-13-2 مزاياي خريد اينترنتي براي شركت ها
31
2-14 بیشینه تحقیق
33
2-14-1 پژوهش های داخلی
34
2-14-2 پژوهش های خارجی
36
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
39
3- 1روش تحقيق
39
3-2 جامعه آماري
39
3-3 روش نمونه گيري
40
3-4 ابزار جمع آوري اطلاعات
40
3-5پایایی وروایی ابزار سنجش
42
3-6 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات آماری
42
فصل چهارم: تجزيه وتحليل آماري داده ها
مقدمه
44
4-1 آمار توصیفی سؤالات دموگرافيك:
44
4-2 آمار استنباطی سؤالات پرسشنامه:
49
4-3 اولويت بندي متغيرها:
53
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
55
5-1 نتيجهگيري
55
5-2پيشنهادات
57
الف- پيشنهاداتكاربردي
57
ب- پيشنهاداتپژوهشي
59
منابع
60
منابع بیشینه تحقیق
62
پيوست ها
63
الف) پرسشنامه
63
جدول مورگان
68
جدول1- 2: تعاريف متخصصين علوم تجاري از اعتماد

جدول شماره 1-3: پرسشنامه تحقیق

جدول شماره 1-4: توزیع فراوانی ودرصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال جنسیت

جدول شماره 2-4: توزیع فراوانی ودرصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سن

جدول شماره 3-4: توزیع فراوانی ودرصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سطح تحصیلات

جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی ودرصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال شغل

جدول شماره5-4: نتایج آزمون همبستگی بین متغییرهای امنیت وب سایت و نگرش و اعتماد خریداران

جدول شماره6-4: نتایج آزمون همبستگی بین متغییرهای تکمیل سفارش بر نگرش و رضایت خریداران

جدول شماره7-4: نتایج آزمون همبستگی بین متغییرهای صفحه آرایی و تركیب تصاویر بر نگرش واعتماد خریداران

جدول شماره8-4: نتایج آزمون همبستگی بین رنگ و تصویر زمینه ی وب سایت بر نگرش و وفاداری خریداران

جدول9-4: رتبه بندي عوامل مؤثر براساس ضريب همبستگي پيرسون
نمودار شماره 1-4: توزیع فراوانی پاسخ های نمونه آماری به سؤال جنسیت

نمودار شماره 2-4 : توزیع فراوانی پاسخ های نمونه آماری به سؤال سن

نمودار شماره 3-4 : توزیع فراوانی پاسخ های نمونه آماری به سؤال سطح تحصیلات

نمودار شماره 4-4 : توزیع فراوانی پاسخ های نمونه آماری به سؤال شغل

.


پایان نامه


طراحی سایت


خرید اینترنتی


وبسایت


اینترنت


مقاله


تحقیق


بررسی


کامپیوتر


بررسی رابطه عوامل فنی مؤثر بر طراحی وبسـایت و خریـد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق ورشکستگی و ورشکستگی مالی

انبر طراحی شده در سالیدورک

انبر طراحی شده در سالیدورک

مقاله درمورد اثربخشي برنامه های آموزشي(مدل كرك پاتريك)

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ c120 ورژن JPEK4 با لینک مستقیم

پاورپوینت سازمان استراژی محور

دانلود تحقیق بررسي ايمني در شركت نارين پودر ازندريان

تحقیق در مورد سازگاري و تداخل الكترو مغناطيسي (word)

پاورپوینت سازمان استراژی محور

دانلود مقاله کامل درباره بررسی رنگ ها و اهمیت آنها