دانلود رایگان


229 فرهنگ سازی ترافیک و مدیریت واحد شهری مطالعه موردی شهر مشهد مقدس 26 صفحه فایل ورد - دانلود رایگاندانلود رایگان 229 فرهنگ سازی ترافیک و مدیریت واحد شهری مطالعه موردی شهر مشهد مقدس 26 صفحه فایل ورد

دانلود رایگان 229 فرهنگ سازی ترافیک و مدیریت واحد شهری مطالعه موردی شهر مشهد مقدس 26 صفحه فایل ورد تدوین سیاست های مناسب و برنامه ریزی در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک در تردد های شهری نخست نیازمند شناسایی دقیق مؤلفه های مؤ ثر می باشد . در راه شناخت این مؤلفه ها می بایست در مورد برخی مفاهیم و همچنین شرایط موجود دیدگاه مناسبی از طریق بررسی دقیق ، مطالعات ، مشاهدات و ... کسب گردد. در این مقاله نخست از فرهنگ عمومی و رفتار ترافیکی تعریف مشخصی ارائه شده و در بخش های بعدی پس از ذکر برخی خصوصیات شهر مشهد مقدس، به عنوان مطالعه موردی، به معضلات فرهنگ ترافیکی در این کلانشهر با هدف شناخت مناسبی از وضعیت مو جود اشاره شده است. این مشکلات در سه سطح خرد ، میانه و کلان مورد بررسی قرار گرفته اند و در مورد روش های ارتقای فرهنگی در این سطوح نکاتی ذکر شده است. کسب شناخت کافی نسبت به نهاد های تأثیر گذار بر امر فرهنگ سازی ترافیک و همچنین جایگاه آن در مدیریت شهری مشهد مقدس نیازمند بررسی و آگاهی از نحوه مدیریت شهری فعلی در این شهر است که در مقاله حاضر در حد کفایت به آن پرداخته شده است. پس از بررسی شرایط ، نکته ای که جلب توجه می کند لزوم مدیریت واحد شهری در این شهر با هدف صرفه جویی در زمان ، نیروی انسانی و هزینه در امور مختلف از جمله فرهنگ سازی ترافیک است . با توجه به روند رو به رشد در بهینه کردن مدیریت شهری در سطح کشور وهمچنین تأکید مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی ایران بر این موضوع ، امید است تا روند تحقق مدیریت واحد شهری همگام با آماده سازی بسترهای مناسب با سرعت بیشتری به پیش رود.


مقدمه
در تعریف فرهنگ ، سلیقه ها و دیدگاه های مختلفی وجود دارد و هر کس متناسب با مو ضوع و اهداف و نگرش خود آن را تعریف کرده است . در یک بیان ساده می توان فرهنگ را " مجموعه ای از آداب و رسوم و باورها و اعتقادات و سنتها ی یک جامعه " نامید که در میان اکثریت افراد آن جامعه به عنوان اصول مشترک مورد قبول و پذیرش می باشد.[1] بنا به تعریف دیگری " فرهنگ عبارتست از مجموع حیات اجتماعی از زیربناهای فنی و سازمان های نهادی گرفته تا اشکال و صور بیان حیات روانی و تمامی آن ، که همچون یک نظم ارزشی تلقی می شوند و به گروه ، نوعی کیفیت و تعالی انسانی می بخشند. این واژه زمانی که در مورد انسان به کار می رود میزان آموزش و پرورش و یا توجه به پرورش اندیشه و اشتغالات فکری را می رساند . [2]
رفتار ترافیکی به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی ، بیان کننده میزان تبعیت یا عدم تبعیت اکثریت افراد یک جامعه از قوانین ترافیک ، هنجار های ترافیک و معیارهای ضروری برای تردد و جابجایی افراد و وسایل نقلیه می باشد که بر جامعه حاکم است.[3] از جمله ویژگی های مهم عناصر فرهنگ عمومی از جمله رفتار ترافیکی اینست که هر باور یا رفتار ، نیازمند زمان طولانی است تا به عنوان یک عنصر فرهنگی پذیرفته شود . حذف یک عنصر فرهنگی نیز به زمان طولانی و تمهیدات و زمینه سازی های فراوان نیاز خواهد داشت . اگر تمامی امکانات و برنامه ریزی ها در یک جامعه بسامان متوجه امور فرهنگی ( به معنای عام آن ) باشد ، مسائل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... نیز تحت تاثیر حوزه فرهنگ، خود را با نیاز های جامعه هماهنگ خواهند کرد و غفلت از مسائل فرهنگی و زیر بنایی جامعه نیز همانند بنا نهادن خانه بر بنیادی سست است که با کمترین نسیم ، امکان فرو ریختن آن وجود دارد.[1]
بطور کلی معضلات فرهنگ ترافیکی را به عنوان بخشی از معضلات فرهنگ عمومی در ایران و به ویژه در کلانشهر مشهد مقدس می توان در سه سطح مختلف شامل سطح خرد ، سطح میانه و سطح کلان بررسی نمود. معضلات سطح خرد مربوط به رفتار های نامناسب ناشی از ناهنجاری ها و قانون شکنی ها در سطح شهر می شود . معضلات سطح میانه را می توان ناشی از ضعف ساز مان ها و نهاد های مدیریت شهری تلقی نمود و معضلات سطح کلان به ساختار ها و تحولاتی که مسبب بروز مشکلات فرهنگ ترافیکی شده اند مربوط است.
بحث معضلات فرهنگ ترافیکی و فرهنگسازی را می توان با رویکردی دیگر نیز بررسی نمود . بدین ترتیب که مقوله فرهنگ سازی از طرف نهاد ها و سازمان های مرتبط با مدیریت شهری می بایست در دو حوزه شامل 1 اصلاح و تغییر نگرش به رفتار ترافیکی و 2 اصلاح فرهنگ عمومی ترافیک صورت پذیرد. مدیریت شهری و نقش آن در ارتقای فرهنگ ترافیکی با توجه به رشد روز افزون جمعیت شهر نشین در راستای توسعه پایدار و مطلوب شهری عامل بسیار مهمی به شمار می آید. در اغلب شهر ها و بخصوص در کلانشهر مشهد مقدس یکی از دلایل معضلات در تمامی سطوح را می توان در نحوه مدیریت و توزیع امکانات و سرمایه ها یافت که تاثیر منفی آن ، کمتر از مشکلات ناشی از کمبود سرمایه و یا امکانات و خدمات شهری نیست.
مدیریت واحد شهری و نقش آن در هماهنگ سازی هر چه بیشتر نهاد های مختلف از جمله مباحث مهمی است که ابعاد مختلف مقوله فرهنگ سازی ترافیکی را در بر می گیرد . اتخاذ تصمیمات مختلف ، چند باره کاری ها و دیدگاه های گوناگون و گاه متضاد نهادها و سازمان های مرتبط با مدیریت شهری موجب از دست رفتن فرصت ها ، کارایی برنامه های شهری و عدم مدیریت مناسب منابع مالی و انسانی می شود که در این میان می بایست اهمیت مبحث مدیریت واحد شهری و اتخاذ سیاست های مناسب از زوایای مختلف نگریسته شود.
برخی خصوصیات شهر مشهد مقدس
مشهد مقدس کلانشهری با جمعیت ساکن حدود 2.5 میلیون نفر شامل حدود 640 هزار خانوار می باشد که بر اساس مطالعات جامع انجام گرفته پیش بینی شده است جمعیت آن در سال 1395 به حدود 3 میلیون نفر برسد.این کلانشهر شامل 12 منطقه شهرداری با مساحت تقریبی 195 کیلومتر مربع و مناطق ترافیکی حدود 275 کیلومتر مربع می باشد . محدوده مورد مطالعه آمارگیری های ترافیکی و مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مشهد شامل 141 ناحیه درونی ، 16 ناحیه اطراف و 6 محور ارتباطی سرخس ، فریمان ، تربت حیدریه ، قوچان و کلات است . طبق آمارگیری های انجام شده در دی ماه سال 1386 در مجموع 778286 وسیله نقلیه شامل 72.57 در صد سواری ، 17.83 در صد کامیون ، 4.38 درصد اتوبوس و 5.22 در صد تریلی از این محور ها وارد شهر مشهد شده اند و در همین مدت زمان مجموع 808695 وسیله نقلیه شامل 73.95 در صد سواری ، 17.07 در صد کامیون ، 6.16 در صد اتوبوس و 2.81 در صد تریلی از این محور ها از شهر مشهد خارج شده اند.[4]
ساعات اوج ترافیک در یک روز عادی سال 97 صبح ، 1412 ظهر و 1816 عصر می باشد که در سال 1385 تعداد سفرهای سواره ساکنین مشهد در یک ساعت اوج صبح 416765 بر آورد شده است . تعداد سفر های سواره ساکنین این شهر در یک شبانه روز معادل 4035560 در سال 1385 بدست آمده است که سهم طرق مختلف حمل و نقل شامل 28.81 درصد سواری ، 23.01 در صد تاکسی و مسافر کش ، 2.55 در صد وانت ، 5.98 درصد مینی بوس 23.74 درصد اتوبوس واحد ، 2.41 درصد اتوبوس غیر واحد ، 8.52 درصد موتورسیکلت و 4.98 درصد دوچرخه از این سفر های شبانه روزی ساکنین بوده است.[4]
شهر مشهد مقدس شهری زیارتی است که علاوه بر دارا بودن مشکلات ترافیکی مشابه سایر شهر های بزرگ در سطوح مختلف ، مشکلات خاص خود را به خاطر سفرهای متعدد زیارتی مسافرین بویژه در ایام خاص از سال دارد.


معضلات فرهنگ ترافیکی در شهر مشهد مقدس
معضلات فرهنگ ترافیکی را در شهر مشهد مقدس می توان در سه سطح مختلف شامل سطح خرد ، سطح میانه و سطح کلان مورد بررسی قرار داد و بر این اساس به ارائه راهکارهای مختلف و حل معضلات پرداخت.
  1. 3. سطح خرد
معضلات فرهنگ ترافیکی در سطح خرد مربوط به رفتار های نامناسب افرادی می شود که روزانه در شهر مشهد تردد می کنند . این مشکلات حیطه وسیعی از رفتار ها و تلقی های شهروندان را در بر می گیرد که می توان آنها را به صورت زیر خلاصه نمود :229 فرهنگ سازی ترافیک و مدیریت واحد شهری مطالعه موردی شهر مشهد مقدس 26 صفحه فایل ورد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران

... توسعه شهری,ترافیک,مدیریت ... (مطالعه موردی منطقه 10 شهر ... مسکن و شهر سازی ...

تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی

... کل صفحات 106 صفحه. قیمت فایل ... فرهنگ سازی و اثر بخشی ... ایرانی با مطالعه موردی در ...

بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران

... توسعه شهری,ترافیک,مدیریت ... (مطالعه موردی منطقه 10 شهر ... مسکن و شهر سازی ...

دانلود تحقیق آسیب پذیری شهر با رویکرد پدافند غیر عامل ...

این تحقیق در 26 صفحه و با ... در جهت مصون سازی مدرسه و شهر محل ... در مدیریت شهری(مطالعه موردی ...

تحلیل و بررسی بافت های فرسوده شهری و نحوه بهسازی آنها ...

3- کنترل وضعیت ترافیک شهری و حجم ... موردی= مطالعه از یک ... ناتوان شهر بوده است. (منبع: صفحه ...

دانلود فایل

وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در فرهنگ سازی ... و. ترافیک شهری؛ مطالعه ... صفحه فایل ورد ...

ارزیابی وضعیت حمل و نقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در ...

... حمل­ونقل و ترافیک در ... مطالعه موردی شهر قم ... ریزی و مدیریت شهری ، مشهد مقدس ...

تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی

... کل صفحات 106 صفحه. قیمت فایل ... فرهنگ سازی و اثر بخشی ... ایرانی با مطالعه موردی در ...

پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

بررسی ارتباط بین کیفیت مدیریت و ... بررسی رابطه بین فرهنگ سازی و اثر ... (مطالعه موردی شهر ...

مدیریت شهری دانشگاه تهران - معرفی مقاله شهری

... ریزی و مدیریت شهری. ... امنیت شهری (مطالعه موردی شهر ... شهری 26/ چشم انداز سازی ...

کد اماری - manbes.rzb.atesbr.ir

... دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرستان مشهد ... 2 شهر مشهد ... فایل: docx حجم فایل: 4886 ...

ارزیابی مطلوبیت پیاده راه‌های شهری براساس مؤلفه‌های کیفی ...

همچنین شاخص‌های امکان بارگیری و تخلیه بار واحد ... و مدیریت شهری ... مطالعه موردی: شهر مشهد ...

بررسی مشکلات حمل ونقل وترافیک تهران وپیشنهادها | سفارش ...

اتصال ریلی شهر جدید گلبهار به مشهد مقدس ... ارتقاء فرهنگ ترافیک شهری ... فایل ورد و ...

بررسی ظرفیت میدان¬های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه ...

... بار در معابر شهری؛مطالعه موردی مشهد ... (شهر حمیدنیا) .... 26, ... و مطالعه مقاوم سازی سازه های ...

دانلود تحقیق آسیب پذیری شهر با رویکرد پدافند غیر عامل ...

این تحقیق در 26 صفحه و با ... در جهت مصون سازی مدرسه و شهر محل ... در مدیریت شهری(مطالعه موردی ...

بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران

توسعه شهری ترافیک مدیریت ... معاونت شهر سازی و معماری ... حمل و نقل شهری : مطالعه موردی ...

دانلود تحقیق آسیب پذیری شهر با رویکرد پدافند غیر عامل ...

این تحقیق در 26 صفحه و با ... در جهت مصون سازی مدرسه و شهر محل ... در مدیریت شهری(مطالعه موردی ...

مدیریت شهری دانشگاه تهران - معرفی مقاله شهری

... ریزی و مدیریت شهری. ... امنیت شهری (مطالعه موردی شهر ... شهری 26/ چشم انداز سازی ...

دانلود تحقیق آسیب پذیری شهر با رویکرد پدافند غیر عامل ...

این تحقیق در 26 صفحه و با ... در جهت مصون سازی مدرسه و شهر محل ... در مدیریت شهری(مطالعه موردی ...

ایران شهرساز - مقالات طراحی شهری

مدیریت و بازآفرینی شهری در ... بافت فرسوده شهری؛مطالعه موردی: ... فرهنگ و اصالت ...

خلاصه نکات .. مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری- اسماعیل شیعه

دوستان عزیز فایل ورد واسه ... آن را با شهر و منطقه مورد مطالعه ... سازی ترافیک در ...

تحقیق و بررسی در مورد ضرورت و روش تدوين استراتژي ...

فایل فلش ... روش تحقیق در روانشناسی و... مرجع علوم مدیریت ایران ... درمورد آرام سازی در بارداری ...

دانلود فایل

وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در فرهنگ سازی ... و. ترافیک شهری؛ مطالعه ... صفحه فایل ورد ...

ایران شهرساز - مقالات طراحی شهری

مدیریت و بازآفرینی شهری در ... بافت فرسوده شهری؛مطالعه موردی: ... فرهنگ و اصالت ...

پاورپوینت در مورد کارت گرافيک و مانيتور (کاربردی و جدید)

كارآموزي در شركت ميل لنگ سازان(مدلسازی وجوشکاری)

پاورپوینت خرس و خرس قطبی

مسير يابي دو اصلي

تحقیق درمورد تاريخ كاريكاتور (مقاله)

مقاله درباره اهداف و استراتژيهاي پايگاه تكنولوژي اطلاعات

مقاله درباره اهداف و استراتژيهاي پايگاه تكنولوژي اطلاعات

دانلود مقاله کامل درباره سياست هاي پولي و مالي دولت و هزينه هاي تحميلي بر مردم 7

پاورپوینت در مورد بررسي کارايي معيارهاي مختلف در تخمين مقاومت برجاي توده سنگ

گناه 130 ص