دانلود رایگان


تامین مالی طرح های نوآور , سرمایه گزاری طرح های نو اوری - دانلود رایگاندانلود رایگان فروش جزوات و محصولات کنکور سراسری, ارشد, دکتری, کاردانی به کارشناسی, المپیادها ,تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی

دانلود رایگان تامین مالی طرح های نوآور , سرمایه گزاری طرح های نو اوری بخش اول .................................................................................................................................... 3
سرمایه گذاری مخاطره آمیز چیست؟ ............................................................................................................... 4
سرمایه گذاران مخاطره پذیر، چه کارهایی انجام می دهند؟ .................................................................................... 31
تاریخچه سرمایه گذاری مخاطره آمیز ........................................................................................................... 34
الگوهای سرمایه گذاری VC ها در ایالات متحده ............................................................................................... 31
سرمایه گذاری بر مبنای مراحل ایجاد کسب و کار .......................................................................................... 13
سرمایه گذاری بر مبنای صنعت ................................................................................................................ 22
سرمایه گذاری بر مبنای مناطق مختلف ایالات متحده ....................................................................................... 29
بخش دوم : نقش آفرینان سرمایه گذاری مخاطره آمیز ............................................................................ 52
شرکت ها و منابع مالی ................................................................................................................................. 22
شرکای دارای مسئولیت محدود ...................................................................................................................... 91
قراردادهای مشارکت در VC ......................................................................................................................... 93
حق الزحمه و هزینه های مدیریت ................................................................................................................. 14
سود انتقالی )جبرانی( ............................................................................................................................. 13
تعهدات محدود کننده ............................................................................................................................ 41
بخش سوم : سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران ..................................................................................... 64
روش های رایج تأمین مالی در کشور ................................................................................................................. 34
قوانین سرمایه گذاری خطرپذیر در ایرا ن .............................................................................................................. 33
قانون برنامه چهارم توسعه ......................................................................................................................... 41
قانون بودجه سال 1943 ............................................................................................................................ 05
قانون بودجه سال 1949 ............................................................................................................................ 03
نقشه جامع علمی کشور ........................................................................................................................... 03
) ماده 14 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) 1933 1931 ......................................................... 03
) ماده 151 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) 1933 1931 ........................................................ 01
2
آسیب شناسی سرمایه گذاری خطرپذیر ...................................................................................................... 26
ناقص بودن زنجیره تامین مالی طرح های نوآور و شرکت های نوپا ............................................................................ 04
آسیب ها از منظر کارآفرینان و مجریان طرح ها .................................................................................................. 03
آسیب ها از منظر دولت ............................................................................................................................ 05
آسیب های قانونی .................................................................................................................................. 05
نداشتن بانک اطلاعاتی مناسب ................................................................................................................... 01
آسیب های زیرساخت های موجود ................................................................................................................ 35
آسیب های فرهنگی و کلان اقتصادی ............................................................................................................ 33
اقتصاد درون گرا در کشور ........................................................................................................................ 33
نبود فرهنگ سرمایه گذاری خطرپذیر ............................................................................................................ 36
عدم تمایز میان کسب و کار و پژوهش .......................................................................................................... 36
سنتی بودن جامعه .................................................................................................................................. 36
بخش چهارم : پیشنهادات تشکیل نهاد VC ............................................................................................ 43
ساختار پیشنهادی معاونت علمی ریاست جمهوری .................................................................................................. 23
ساختار پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار ...................................................................................................... 26
ساختار پیشنهادی شرکت مشاوران ارگ


تامین مالی طرح های نوآور


سرمایه گزاری طرح های نو اوری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
پروژه بررسي حقوق زن در اسلام - ورد 36 ص

آموزش فایل nvrm گوشی هواوی y330-u11دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی طرح توجيهي محصولات پلاستيكي (سال 95)