دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت رشد حسی حرکتی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت رشد حسی حرکتی

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت رشد حسی حرکتی رشد سیستم حس حرکتی برای اجرای حرکتی مهم است زیرا اطلاعاتی را در موارد ذیل به ما می دهد :
1- وضعیت نسبی قسمتهای مختلف بدن با یکدیگر .
2- وضعیت بدن در فضا .
3- اگاهی فرد از حرکات بدن خود
4- ماهیت اشیایی که بدن با آنها تماس حاصل میکند
احساس حرکت:
اطلاعات مربوط به حس حرکت متکی به گیرنده های حسی متفاوتی است که در تمامی بدن قرار دارند .
دوکهای عضلانی یکی از انـواع گیرنده های حسی این قسم اطلاعات است که در بین سلولهای عضلانی قرارگرفته درجه و شدت انقباضات و تنش عضلانی را مشخص می کند .انــدامهای تاندونی گلــژی همانند دوکهای عضلانی عمل میکنند و نسبت بــه تغییرات تنش عضـلانی واکـنش نشــان می دهند . سه نوع گیرنده حسی مختلف در بافتهای کپسول مفصلی یـــــا رباطهای مفصلی وجود دارند :
1- پایانه های شاخه ای شکل روفینی
2- گیرنده های گلژی شکل
3- اجسام تغییر شکل یافته پاسینی
ایـــن گیرنده های حسی میزان و دامنه حـــرکات مفــاصل و وضعیت یکنواخت و ثــابت آنها را دریافت و به سیستم عصبی مـــرکزی ارسـال میدارند . تحقیق: بررسی ارتباط بین حس وضعیت با تحرک مفصل شانه ، زانو و مچ پا در افراد سالم:
اعتقاد بر این وجود دارد که هایپرموبیلیتی مفصلی منجر به کاهش درک حس وضعیت مفصل شده و مفصل را مستعد آسیب ها و ضایعات می کند.
ولی در این تحقیق با بررسی ارتباط بین تحرک مفصل و ادراک حس وضعیت مفصل نشان داده شد که رابطه معنی داری بین هایپرموبیلیتی و ادراک حس وضعیت وجود نداشت.
رشد گیرنده های حس حرکتی:
بسیاری از رفلکسها از طریق گیرنده های حس حرکتی تحــــــریک می شوند بنابراین شروع یک بازتاب حاکی از درگیری گیرنده حس حرکتی است
قبل از تولد بازتابی که توسط تحریک لمسی در اطراف دهان در 5/7 هفتگی از عمـر جنین ایجــــــاد میشود . تــا 5/12 هفتگی از عمر جنین گیــرنده های پوستی در دستهــا و گیرنده های حسی در عضلات بزرگ دو سربازو در حال رشد کردن است در طی چهارمین تا ششمین مــاه از بارداری ، گیرنده های پوستی مخصوص لمس کردن و فشار بــــه رشد خود ادامه می دهند و همین طــــور دوکهای عضلانی ، اندامهای گلژی و گیرنده های مفصلهـای در حال رشد هستند .وضیت کارکرددستگاه دهلیزی قبل از تولد روشن نیست، اما مشاهده شده است که تعادل ، در رفلکسهای حدود ماه دوم بعد ازتولد ظاهر شده اند بنابراین دستگاه حس حرکتی در همان اوایل زندگی دارای کارکرد است . ادراک حس حرکتی:افراد میتوانند اطلاعات و حسهای حــرکتی را همانند حس بینایی از اوایل زندگی پـردازش کنند لیکن پیشرفت ادارک حـرکتی در طــول دوران کـودکی ادامه می یابد جنبه های اصلی ادراک حرکتی عبارتند از :1- موضع یابی لمسی2-نقاط چند گانه لمس3- لمس اشیاء4-لمس بدن5-حرکات اندامها6- جهت یابی فضایی موضع یابی لمسی :عبارت است از توانایی تشخیص نقطه ای از بدن که به تازگی لمس شده لیکن فرد لمس کردن آن را مشاهده نکردهکودکان چهار ساله در مورد لمس دستها و ساعد نسبت به کودکان 6 تا 8 ساله دقت کمتری دارند . نقاط چند گانه لمسی :یکی از انـواع ادراک نقطه لمس شده ، شــامل تمیــز دادن بین دو نقطه نزدیک به یکدیگر و به طور همزمان در روی پوست است.آستانه تمایزات یعنی کــوتاهترین فــاصله قـابل تشخیص در نقاط مختلف بدن با هم متفاوت است . تحقیق: تعیین توانایی در ادراک فضاشناختی دهانی:در تحقیقی که بر روی کودکان 3 تا 5 ساله انجام شد ، به منظور بررسی تغییرات ادراک فضاشناختی دهانی آزمون آستانه تمیز دو نقطه در نقاط مختلف دهان و زبان انجام گرفت نشان داد که میانگین آستانه تمیز دو نقطه در لب، قدام زبان و خلف زبان برای کودکان 3 تا 5 ساله به طور معنی داری کاهش می یابد و نیز لازم به ذکر است که در میان مناطق ذکر شده قدام زبان دارای کمترین آستانه بود. ادراک اشیاء :بازشناسی اشیاء دیده نشده و تشخیص صفات آنها از طریق لمس کردن با دستها این امر در اطفال به صورت دستکاری اشیاء انجام میشود که در اکثر مـــوارد هدفمند نبوده اتفاقی انجام میشود .در سن 4سالگی کودک معمولی میتواند اشیاء را به طور هدفمند دستکاری کند وکودک 5 ساله میتواندخصلتهای اصلی اشیاء را بررسی ودر مورد آن تحقیق کند آگاهی جسمی ( ادراک بدن ) :برای انجام فعالیت های روزمره و اجرای مهارتهای پیچیده ، افراد به حس و آگــــاهی جسمی اندامهای مختلف بدن و ابعاد آن نیازمند ند.یک جنبه از اگاهی جسمی،شناسایی اندامهای وبخشهای مختلف بدن استشامل 27 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت رشد حسی حرکتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انواع برجهای خنک کننده

شبکه های کامپیوتری

چند روایت درباره اهمیت حجاب

موزه 3 بعدی اسکچاپی ...... 135 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.

پاورپوینت با موضوع ساختار حالتهای مقيد

تحقیق درباره اخلاق اسلامي مفاهيم و بنيادها

تحقیق در مورد استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور

پاورپوینت درمورد تربیت بدنی در مدارس

مقاله سلسله‌ي پهلوي

تحقیق در مورد آنتو