دانلود رایگان


تحقیق آماده در مورد حرکت اجتماعی علیه جرم صنفی در امریکا - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد حرکت اجتماعی علیه جرم صنفی در امریکا با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 22 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد حرکت اجتماعی علیه جرم صنفی در امریکا
عنوان : حرکت اجتماعی علیه جرم صنفی در امریکا
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 22 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
روشها 7
اشتباه سیتماتیک در نمونه گیری 8
طرز تلقی ها 9
فعالیتها 10
شبکه ها ، همکاریها و هماهنگیها 12
ارزیابی 16
منابع 17چکیده :
همیسه کنترل جرمهای صنفی ۲ ، که نوعی یقه سپید۳ است ، تنها به عهده دولت مرکزی امریکا ۰ Federal Government ) ( بوده است ، اما رفته رفته وکلای عمومی محلی و ایالتی ۴ نیز خود را در قبال کنترل این مسئله اجتماعی مسئول احساس نمودند . علی رغم نقش تاریخی دولت مرکزی در مبارزه با جرمهای صنفی ، اگر برنامه مبارزه با این جرمها بخواهد حقیقتا” مؤثر واقع شود ، باید دولت محلی در این مبارزه نقش داشته باشد و مقامات حقوقی در سطوح محلی ، ایالتی و مرکزی فعالیتهایشان را با همکاری و هماهنگی لازم به انجام رسانند . از آنجا که متاسفانه اطلاع دقیقی از چگونگی برخورد وکلای محلی با انواع مختلف جرمهای یقه سپید در دست نیست ، تحقیق حاضر سعی دارد ، از طریق انجام یک Survry ( بررسی از طریق نمونه گیری ) سراسری از تمام وکلای عمومی محلی در امریکا ، بررسی نماید که مقامات حقوقی محلی به چه میزان بر علیه جرمهایی صنفی فعالیت دارند و چگونه با این جرمها مقابله می کنند . در این تحقیق سه سوال مد نظر است : اول ، آیا وکلای عمومی محلی ارتکاب جرمهای صنفی را یک مسئله جدی و روبه رشد می دانند ؟ دوم ، وکلای عمومی محلی نوعا” چه تعداد و چه نوع از جرمهای صنفی را تحت تعقیب قرار می دهند ؟ سوم ، آیا برای مقابله با جرمهای صنفی ، ترتیبات جدید ساختی در درون ادارت وکلای عمومی محلی و در بین این ادارات و دیگر نهادهای اجرایی بودجود آمده است ؟
مقدمه :
چون نهادهای مجری قانون همیشه با مسئله محدودیت منابع مواجه هستند ، توزیع منابع ـ از مقدار زمان گرفته تا هزینه مالی و نیروی انسانی مورد نیاز ـ به طوریکسان جهت اجرای تمام قوانین بکار گرفته نمی شود : در نتیجه خیلی از قوانین به اجرا در نمی آیند و رسیدگی به بسیاری از رفتارهای مضر اجتماعی به بوته فراموشی سپرده می شود . افزایش و کاهش توجه مردم و مقامات رسمی به یک جرم ، نقش عمده ای در تخصیص یا عدم تخصیص منابع گوناگون جهت کنترل آن جرم دارد . بنابراین تاریخ عدالت کیفری Criminal Justice ) امریکا مملو است از مبارزات دوره ای با مسائلی که با جرمها در ارتباطند ، از مبارزه با اعتیاد گرفته تا مبارزه با موارد مستهجن و منافی عفت ( Organized crimes ) . 5 بعضی از این مبارزات علیه جرمهایی است که با مسائل کوتا مدت منطقه ای در ارتباطند . اما بعضی از این مبارزات علیه جرمهایی است که با مسائل کوتاه مدت منطقه ای در ارتباطند ، اما بعضی دیگر نشان دهنده ایجاد تغییرات گسترده ، اساسی و بلند مدت در تخصیص منابعی است که جهت کنترل جامعه صرف می گردند : نوع اخیر مبارزات منجر به ایجاد تغییرات مهمی در سیاست عمومی دولت درباره جرمها می شوند .
منابع :
۲ ـ منظور از جرم صنفی Corporate Crime ] یا [ Organized Crime, که نوعی جرم یقه سپید است , ارتکاب اعمال غیرقانونی به نفع شرکتهای تجاری بزرگ است . جرم صنفی که از اوایل دهه ۱۹۸۰ یکی از مهمترین مسائل اجتماعی امریکا بوده و خسارات زیادی را بر این کشور وارد نموده است , ممکن است به اقتصاد این جامعه و به سیستم سرمایه داری آزاد خسارت زیادی وارد سازد . ارتکاب این جرمها موجب عدم اعتماد عمومی نسبت به شرکتهای بزرگ می گردد . این عدم اطمینان و اعتماد به بازارهای مالی موجب کاهش سرمایه گذاریها در بازار می گردد که در نهایت به اقتصاد لطمه وارد خواهد ساخت . از طرف دیگر , آمار نشان داده که حدود ۳۰ درصدکل سوانح و حوادث صنعتی به دلیل نقض موارد ایمنی توسط شرکتهای تجاری بزرگ است . گرچه این تحقیق مربوط به جامعه صنعتی امریکاست , اما از آنجا که ایران نیز سیستم بازار آزاد را تجربه می نماید و و شاهد رشد هر چه بیشتر بخش خصوصی در کشور خود هستیم , آشنایی با این نوع جرمها و چگونگی برخورد مناسب با آنها می تواند راهنمای مقابله با مسائل مشابه احتمالی باشد .
۳ ـ جرم یقه سپید (Collar Crime – White ) جرمی است که نوعا” توسط طبقه ای از جامعه که از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار هستند , در پروسه انجام فعالیتهای شغلی صورت می گیرد . اختلاسهای مالی نمونه ای از جرمهای یقه سپید هستند. خسارتی که از ارتکاب این جرمها بر جامعه وارد می شود , چند برابر خسارتی است که از طریق ارتکاب جرمهای معمولی وارد می گردد . این جرمها یا توسط افراد به تنهایی صورت می گیرند یاتوسط شرکتهای بزرگ . نوع اخیر , که جرم صنفی نامیده می شود , نسبت به نوع اول خسارت بسیار بیشتری را بر جامعه تحمیل می نماید.
۴ ـ از آنجا که ساختار جامعه امریکا شامل سه سطح Federal , state , Local می باشد , ساختار حقوقی این کشور نیز شامل این سطوح می گردد . من باب مثال , وکیل عمومی در سطح Local را وکیل عمومی محلی می نامند ,وکیل عمومی در سطح State را وکیل عمومی ایالتی می نامند و وکیل عمومی در سطح Federal را وکیل عمومی مرکزی می نامند .
۵ – J . Best , “ Road Warriors on a Homocide : Media – Construction of the 1987 Freeway Shootings problem “ , Paper Presented at the Society for Study of Social problems , 1989 .
۶ – violent crimes . 7 – property crimes .
۸ – E . L . Sutherlanad , White – Collar Crime . ( New York : Holt , Rinehart and Winston , 1949 ) .
۹ – F . T . Cullen , W . J . Maakestad , and G . Cavender , Corporate Crime Under Attack : The Ford Case and Beyond . ( Cincinnati : Anderson publishing Co ., 1987 ) .
۱۰ – J . Magnuson and G . Leviton , “ Policy Considerations in Corporate Criminal Prosecutions After People : V . Film Recovery
Systems , lnc “ Notre Dame Law Review , 1987 , 62 : 913 – ۹۳۹ .
۱۱ – federal level . 12 – Federal prosecutors .
۱۳ – business and political elites .
۱۴ – F . T . Cullen , W . J . Maakestad , and G . Cavender . op . cit .
۱۵ – federal investigative agencies .
۱۶ – Federal Bureau of lnvestigation .
۱۷ – J . Katz , “ The Social Movement Against White – Collar Crime “ , Criminology Review Yearbook , 1980 , 2 : 161 0 84 .
۱۸ – N . Abrams , “ Assessing the Federal Governments War on White – Collar Crime “ , Temple Law Review , 1980 , 53 : 984 – ۱۰۰۸ .
۱۹ – Securities and Exchange Commission .
۲۰ – Antitrust Division of the Department of Justice .
۲۱ – M . Saxon , White – Collar Crime : The Problem and the Federal Response , ( Washington , DC : Congressional Ressearch Service , 1980 ) pp . 34 – ۴۰ .
۲۲ – P . Marcotte . “ Corporations Under the Gun “ ABA Journal , 1987, 73 : 32 – ۳۳ .
۲۳ – federal white – collar prosecutors .
۲۴ – Bureau of Justice Statistics , 1989 .
۲۵ – local and state law enforcement officials .
۲۶ – The National District Attorneys Association .
۲۷ – Economic Crime Committee .
۲۸ – H . Edelhertz , and C . Rogovin , A National Strategy for Comaining White – Collar crime . ( Lexington , MA : Lexington Books , 1980 a ) pp . ix – xi .
۲۹ – H . Edelhertz , and C . Rogovin , “ Symposium Backgroud “ pp . 11 – ۱۷ , in A National Strategy for Containing White 0 Collar Crime , by Herbert Edelhertz and C . Rogovin , ( Lexington , MA : Lexington Books , 1980 b 0 , p . 11 .
۳۰ – consumer fraud .
۳۱ – D . L . Skoler , White – Collar Crime and the Criminal Justice System : Problems and Challenges “ , pp . 57 – ۷۶ , in A National Strategy for Containing White – Collar Crime , by H . Edelhertz and C . Rogovin , 1980.
۳۲ – H . Edelhertz , and c . Rogovin , OP . Cit 1980 b : 11 .
۳۳ – local assistant district attomeys .
۳۴ – K . Mann , Defending White – Collar Crime . ( New Havaen : Yale University Press , 1985 ) .
۳۵ – Special Economic Crime Units .
۳۶ – P . Finn , and A . R . Hoffman , Exemplary Projects : Prosecu 37 – N . Abrams . op . cit .
۳۸ – D . L . Skoler . op . cit .
۳۹ – J . katz . op . cit ., p . 179 .
۴۰ – Michael Benson , William Maakestad , Francis Cullen , and Gilbert – tion of Economic Crime ( Washington , DC : National institute of Law Enforcement and Criminal Justice , 1976 ) .
Geis , “ District Attorneys and Corporate Crime : Surveying the Prose – cutorial Gatekeepers “ , Criminology , 1988 , 26 : 501 – ۵۱۴ .
۴۱ – F . T . Cullen , W . J . Maakestad , and G . Cavender , op . cit .
۴۲ – M . B . Clinard , and P . C Yeager , Corporate Crime. ( New York : The Free Press , MacMillan Publishing , 1980 ) .
۴۳ – National Survey .سرتاسر امریکا را در بر می گیرد . Surveyاین
۴۴ – Metropolitan Statistical Area ( MSA ) .
۴۵ – U . S . Census Bureau .
۴۶ – randomly .
۴۷ – corporate entity .
۴۸ – county .
۴۹ – district attomey .
۵۰ – state attomey .
۵۱ – census data .
۵۲ – systematic sampling bias .
۵۳ – Securities fraud .
۵۴ – lnsurance fraud .
۵۵ – Tax fraud .
۵۶ – False calims .
۵۷ – Work place offenses .
۵۸ – Environmental offenses .
۵۹ – lllegal payments .
۶۰ – Unfair trade practices .
۶۱ – Federal regulatory agencies .
۶۲ – U . S . attorney .
۶۳ – E . stotiand , “ The Role of Law Enforcement in the Fight Against white – Collar crime “ , pp . 69 – ۹۸ , in White – Collar : An Agenda for Research , edited by Herbert Edelherts and Thomas D. Overcast . Lexington , MA : Lexington Books .
۶۴ – Local police .
۶۵ – State polie .
۶۶ – State attomey general .
۶۷ – Stata regulatory agencies .
۶۸- H . Edelhertx , and C .Rogovin , op . cit , 198 oc , p . 108


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


حرکت اجتماعی علیه جرم صنفی در امریکا


فایل تحقیقحرکت


حرکت اجتماعی


اجتماعی


اجتماعی علیه


علیه


علیه جرم


جرم صنفی


صنفی


صنفی در


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق آماده در مورد ریزش ها و رویش ها در حکومت امیرالمؤمنین